வெள்ளியங்கிரி-ஆண்டவர்

தென் கைலாயம் வெள்ளியங்கிரி ஆண்டவர் மலை கோவில்

தென்-கைலாயம்.gif

தென்னகத்திலேயே மிகவும் சக்தி வாய்ந்த புண்ணியத் தலம் சுயம்பு லிங்கங்களான அக்னி, வாயு, நீர், நிலம், ஆகாயம் என பஞ்ச பூதங்களும் ஒருங்கே அமையப்பெற்ற பஞ்ச பூத ஸ்தலமாக விளங்குகிறது இறைவன் பஞ்சலிங்கேசனாகவும் இங்கு ஆறடி அகலமுள்ள சிறிய குகையில் சிவன் பஞ்ச லிங்கங்களாக அருள்பாலிக்கிறார் தென் கைலாயம் வெள்ளியங்கிரி ஆண்டவர் சுயம்பு மூர்த்தியாக அருள்பாலித்து வருகிறார் வெள்ளிங்கிரி மலை பயணம் உகந்த நாட்கள் மலையேற ஏற அனுமதி காலம் சிவராத்திரி முதல் மே மாதம் கடைசி வரை வெள்ளிங்கிரி மலை பயணம் உகந்த நாட்கள்

தென் கைலாயம் வெள்ளியங்கிரி ஆண்டவர் மலை கோவில்.
வெள்ளியங்கிரி மலையடிவாரம் பூண்டி

வெள்ளியங்கிரி மலையடிவாரத்தில் அருள்மிகு வெள்ளியங்கிரி ஆண்டவர் செளந்திர மனோன்மணி பார்வதியாகவும் இவருடன் விநாயகர், முருகன் என பிற கடவுள்களும் உள்ளனர் பக்தர்களுக்கு அருள்பாலிக்கின்றனர்.

-மலையடிவாரம் பூண்டி அருள்மிகு வெள்ளியங்கிரி ஆண்டவர் கோவில்-